Utøverne forutsettes som hovedregel å melde seg på stevner selv (i samråd med sin trener). Klubben dekker startavgift forutsatt at påmeldingen skjer innen fristen (ikke etteranmelding).


Utøvere som kvalifiserer seg til norske mesterskap, blir fakturert for transport og overnatting. Dette gjelder ikke stafettmesterskap.