Innkalling til årsmøte

Postet av Heidi Fjellet Kristiansen den 9. Mar 2017

Tirsdag 21. mars 2017 KL 18:00 Terningen Arena

DAGSORDEN:

  • 1.Årsmøtets åpning.
  • 2.Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

  • 3.Valg av møteleder, referent og to årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen:
  • 4.Årsberetninger 2016 med følgende tillegg:

Det foreligger årsberetninger fra følgende utvalg. Disse ble lest opp under årsmøtet.

4.1.Styret, inkl. økonomi:

Aktivitetstallene i årsberetning er de som er rapportert Idrettsforbundet.

4.2.Yngres utvalg

4.3.Sportslig utvalg

4.4.Stevne utvalg

  • 5.Fastsette medlemskontingenten og treningsavgift for år 2017.

  • 6.Behandle og godkjenne klubbens regnskap for år 2016.
  • Behandle innkomne saker

Det foreligger ingen sak til behandling:

  • Vedta forslag til budsjett for år 2017.
  • Foreta valg.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.